"Spring" cityscape - oil painting
StumbleUpon BlogThis!